กฏเซิฟเวอร์ & บทลงโทษ

 1. ห้าม ดิสในเขตปะทะเป็นอันขาด
 2. ห้าม ขับรถชน เบียด เสียด ปาดหน้า หรือเหยียบในเซิฟโซนหรือนอกเซิฟโซน โดยเด็จขาด
 3. ห้าม ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีความเข้าไปยุ่งหรือก่อกวน
 4. ห้าม ยิงออกนอก Safe Zone หรือดัก Safe Zone ในระยะ 150 เมตร หรือขอบแดง
 5. ห้าม สร้างความวุ่นวาย อันก่อให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกไม่ว่าผู้เล่นเก่า หรือ ผู้เล่นใหม่
 6. ห้าม มีการทะเลาะกันในกลุ่มหรือ Ts3 จะอัญเชิญออกทันทีที่มีการพบเห็นหรือมีผู้เล่นมาฟ้องร้องด้วยหลักฐาน
 7. ห้าม นำเซิฟอื่นมาโพสหรือโปรโมทลงในกลุ่มฝ่าฝืน บินกลุ่ม ทันที ที่พบเห็น
 8. ห้าม ผู้เล่นที่ไม่มีส่วนเกี่วยข้องกับตำรวจ ห้าม เข้า สน.ตำรวจโดยเด็ดขาด ถือเป็นสถานที่ ส่วนตัว ถ้าหากพับเห็นมีบทลงโทษ
 9. ห้าม กระทำ กิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมแก่ผุ้เล่นไม่ว่าเก่าหรือใหม่ เช่น เกรียนตบหัว ขับรถเชี่ยวชนวนไปวนมา ยิงปืนเสียงดัง วาจาล่อแหลมส่อเสียด รวมไปถึงการเหยียดหยามการเล่นของผู้เล่นร่วมกัน
 10. กรุณาใช้คำสุภาพไม่หยาบคายต่อผู้เล่นผู้เล่นคนอื่นและกรุณาให้เกรียติซึ่งกันและกันไม่ว่าในเกมส์ ในTs3 ในกลุ่มเฟสบุ๊ค
 11. เขตเซฟโซน หรือ เขตสีเขียว คือ บริเวณพื้นที่ ถูกกฎหมายที่สงบไม่วุ่นวายจากบุคลและบุคล เป็นพื้นที่ปราศจากสิ่งผิดกฎหมายและความวุ่นวาย
 12. การขับขี่พาหนะในเซฟโซนบนพื้นที่สีเขียว โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับเร็วจนเกินไปพาหนะทุกอย่างที่ผิดกฎ หรือ สิ่งของเรเบล จะถูกความคุมและนำไปทำลายทันที
 13. นอกเหนือบริเวณเซฟโซน เช่น เขตอัตราย เขตที่มีการปะทะเสียงปืน คือเขตที่มีความเสี่ยงสูง บุคลที่ไม่มีอาวุธห้ามเข้าหรือผ่านบริเวณนั้นเด็ดขาดหากอยู่ใกล้ให้ออกนอกพื้นที่ทันที
 14. ตำรวจห้าม ใช้ปืน Tasergun นอก Safe Zone โดยเด็ดขาด และถ้าหากพบเห็น Rebel หรือจับได้ขณะอยู่นอก Safe Zone สามารถส่งคุกได้ทันที่ ไม่ต่ำกว่า 20 นาทีขึ้นไป
 15. หาก ตรวจพบว่ามีการปั้ม, โปร หรือบัคต่างๆ แบนทันที
 16. คำตัดสินของ Admin ถือว่าเป็นคำขาดและยุติธรรมเป็นกลาง ไม่มีเส้นสาย

กฏข้อบังคับในการปล้นหรือเรียกร้องค่าไถ่

 1. สำคัญ. ก่อนจะทำการปล้นผู้กระทำการปล้นควรมีสิ่งของ ดังต่อไปนี้ อาวุธปืน (Weapons),ที่มัดมือ (Zipties),คลุมหัว (Blindfold) หากโจรหรือผู้กระทำการปล้นไม่มีสิ่งของ 3 อย่างนี้ห้ามกระทำการปล้นโดยเด็ดขาด
 2. สำคัญ. การปล้นนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังในทุกเหตุการณ์และการเจรจาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปล้น ทั้ง 2 ฝ่าย ฝ่ายผู้ปล้น และ ผู้ที่ถูกปล้น ควรคำนึงถึงความ (Roleplay) เพื่อไม่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตและความเสียหาย
 3. สำคัญ. ผู้เล่นที่ถูกปล้นนั้นจะต้องยินยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะต้องมอบในสิ่งที่(โจร)หรือผู้ที่มาปล้นนั้นต้องการ (ถ้าหากเก็บหลักฐานได้ยิ่งดีเพื่อความสะดวกในภายหลังจากการโดนปล้น.)
 4. สำคัญ. (โจร)หรือผู้ที่ทำการปล้น สามารถปล้นได้เฉพาะจุดเก็บของและที่ทำการ Process(ที่แปรรูปของ) ห้าม! ทำการปล้น ณ.จุดขายของ โดยเด็ดขาดฝ่าฝืนมีบทลงโทษ เพราะจะเป็นการเอาเปรียบผู้เล่น.
 5. สำคัญ. ผู้เล่นที่ทำงานในระหว่างการเดินทางไปขายของที่ได้มา หากโดนกลุ่มโจรขัดขวางหรือโดนยิง ให้ลงรถและทำการแสดงตัวโดยการยกมือใว้บนท้ายทอย หรือกด (Shift + B) ห่างจากยานพาหนะ ให้เห็นเด่นชัดว่าไม่ขัดขืน หากผู้เล่นไม่ยอมทำตามที่กล่าวมาข้างต้นทางเซิฟจะไม่รับการร้องเรียนทุกกรณี.
 6. สำคัญ. กลุ่ม(โจร)และ(ผู้เล่น)ที่ถูกปล้นก่อนจะคิดทำการใดนั้นควรใช้สติปัญญาและวาจาสุภาพในการเล่นไม่ควรใช่อารมณ์ เพื่อหวังฆ่าปิดชีวิตหรือการแก้แค้นมาเป็นตัวตัดสินแทนเหตุการณ์โดยเด็ดขาด.
 7. สำคัญ. การปล้น ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามควรกระทำการอย่างพอดีพอควรหรือไม่ปล้นจนหมดตัวควรคำนึงถึงผู้เล่นท่านอื่น(ผู้เล่นทุกคนควรมีน้ำใจต่อผู้อื่นและไม่ควรทำตัวก้าวร้าวหรือหยาบคายกับผู้เล่นท่างอื่น)
 8. สำคัญ. การขับขี่ยานพาหนะในระหว่างทำการปล้น ห้าม ขับพุ่งชน หรือ ก่อให้เกิดการระเบิด โดยพื้นฐานการปล้น ให้ทำการจอดรถ และ ลงมายิงสกัดกั้น ควรยิงที่ล้อห้ามเจาะจงยิงผู้ขับโดยเด้ดขาด. (ถ้าหากผู้เล่นมีหลักฐานการฝ่าฝืนกฎให้ถ่ายรูปแจ้งแอดมิน เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้จาก ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ )
 9. สำคัญ. เมื่อผู้เล่นเข้าเขต รัศมี 500m จากจุดขาย ผู้ที่กระทำการปล้น ต้องถอนกำลังกลับ และยกเลิกการปล้นโดยทันที (พบเห็นผู้ที่ฝ่าฝืนกฎให้ถ่ายรูปแจ้งแอดมิน อ้างอิง ตามข้อ 8)
 10. สำคัญ. ผู้เล่นที่ถูกปล้น มีสิทธิ์ขอเวลา 3 นาทีจากผู้ที่กระทำการปล้น ในการแจ้งหน่วยงานรัฐ เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้เล่นได้
 11. สำคัญ. การจับหมอเรียกค่าไถ่จะต้องมีตำรวจออนอย่างน้อย 3 นาย และ หมอออนอย่างน้อย 3 คน
 12. สำคัญ. ห้าม. ประชาชนทำการหลอกล่อเรียกหมอให้ไปช่วยเหลือแล้วจับหมอเป็นตัวประกัน ถ้าหากหมอแจ้งมาจะทำการใส่ชื่อลงใน Blacklist ของเจ้าหน้าที่ เช่น
  • ทำให้เพื่อนตายแล้วล่อหมอให้ออกไปชุบ เพื่อจับเป็นตัวประกัน
  • หลอกหมอให้ไปช่วยสอนเล่น เพื่อจับเป็นตัวประกัน
  ## โปรดอ่านเพื่อทำความเข้าใจก่อนเล่นเกมส์ก่อนเข้า ##
การปล้น หมายถึง การยึดแย่งชิงทรัพย์สินของใครบางคน (เช่นเงิน) โดยการบังคับหรือขู่เข็ญเพื่อให้ผู้ที่ถูกกระทำยินยอมที่จะหยิบยื่นทรัพย์สินส่วนตัวให้กับผู้กระทำโดยที่ผู้ถูกกระทำไม่เต็มใจหรือจำเป็นที่จะต้องทำ ในสถานการณ์ที่ผู้ถูกกระทำไม่สามารถต่อสู้หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ ข้อ.สำคัญ.ข้อห้ามและการแนะนำสำหรักการปล้น *การ ปล้น นั้นไม่ใช่การแก้แค้น หรือ ฆ่าปิดชีวิต เพื่อความซะใจแต่อย่างใด แต่การปล้นคือการหวังชิงเอาของมีค่าที่ไม่ใช่ของเรา คำว่าRoleplay. คือ บทบาทสมมุติไม่ใช่คำพูดติดหูที่จะมายืนยันว่าเราจะไม่เสียทุกอย่างจนไปถึงชีวิตของการเล่น ควรที่จะเจรจาและต่อรองเพื่อให้เกิดการเสียหายและการปะทะน้อยที่สุดไปจนถึงการปิดชีวิต