***มาตรา ( 1 ) การเข้าตรวจค้น จับกุม ประชาชนในเขต Safe Zone***

 1. 1.1 ตำรวจทุกคนจะต้องใช้ถ้อยคำสุภาพในการพูดคุยกับประชาชนทุกกรณี
 2. 1.2 ตำรวจทุกคนจะต้องใช้ปืน Tazer ในเขต Safe Zone ทุกกรณี
 3. 1.3 ตำรวจทุกคนจะต้องจอดพาหนะทุกชนิดในที่จอดเท่านั้น
 4. 1.4 ตำรวจทุกคนต้องอยู่ที่เมือง Safe Zone เว้นแต่จะได้รับอนุญาตออกลาดตระเวนและม่เหตุต่างๆ
 5. 1.5 การขอตรวจค้นต้องมีการเปิดสัญญาณไซเรนหรือด้วยคำพูดก่อนเสมอ หากไม่เปิดหรือแจ้งเตือน ถือว่าเจ้าหน้าที่มีความบกพร่อง
 6. 1.6 ตำรวจสามารถตรวจค้นประชาชน และจับเพื่อสอบปากคำได้ทุกกรณี
 7. 1.7 ถ้าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นแล้ว ประชาชนวิ่งหนี สามารถยิง "Tazer" เพื่อจับกุมได้
 8. 1.8 หาก Civilian ขับรถหนีในขณะที่ตำรวจเรียกขอตรวจค้น ตำรวจสามารถยิงล้อรถ เข้าสกัดได้ทันที
 9. 1.9 หากพบบุคคลที่สวมใส่ชุดกบฏ เจ้าหน้าที่มีสิทธิยิงปืน Tazer ก่อน โดยไม่ต้องแสดงตัว หากมีการต่อต้านให้ใช้กระสุนจริงได้ทันที
 10. 1.10 เจ้าหน้าที่มีสิทธิในการควบคุมตัวบุคคลที่มาก่อกวนโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น การพูดจาหยาบคายสร้างความรำคาญให้กับผู้เล่นคนอื่น , การบีบแตรัวๆ โดยตำรวจจะสามารถล็อคหรือคุมตัวไว้จนกว่าจะสงบสติอารมณ์ เพื่อบรรยากาศส่วนรวมของผู้เล่น
 11. 1.11 หากมีการขับรถก่อกวนตำรวจสามารถตั้งด่านชะลอความเร็วได้ทันที
 12. 1.12 ถ้ามีหมายจับ ตำรวจสามารถยิง "Tazer ” ใส่และเข้าจับกุมได้ทันทีโดยไม่ต้องแสดงตัว
 13. 1.13 พบเห็นประชาชนที่มีอาวุธ, เก็บอาวุธ หรือหันปืนเข้าหาเจ้าหน้าที่ จะต้องเรียกตรวจค้นก่อนและบอกกล่าวให้เก็บอาวุธ หากไม่ยอมหรือมีการชักอาวุธให้ยิง Tazer เพื่อเข้าใกล้และจับกุมหรือทำการยึดอาวุธได้ทันที
 14. 1.14 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบุกเข้าจับกุม หรือวิสามัญประชาชนได้ถ้าไม่มีคดี หรือไม่มีความผิด
 15. 1.15 เจ้าหน้าที่เวลาปฏิบัติงานต้องไปเป็นจำนวน 2 คนเป็นอย่างน้อย **ยกเว้นกรณีพิเศษ**
 16. 1.16 เจ้าหน้าที่มีสิทธิวิสามัญบุคคลที่สวมใส่ ชุดRebel หรือ ถืออาวุธRebel ได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องอาศัยกฏการปะทะในกรณีพบเจอในเซฟโซน จะทำการยิง Tazer เข้าใส่ หากขัดขืน หรือเจตนาก่อกวน **เจ้าหน้าที่จะใช้กระสุนจริงทันที่**
 17. 1.17 กรณีที่จ้าหน้าพบเห็นยานพาหนะของกบฏ เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทุกอย่างเพื่อสกัดกั้น ยับยั้งด้วยยุทโธปกรณ์ทุกประเภท
 18. 1.18 เจ้าหน้าที่สามารถทำลายหรือระเบิดยานพาหนะของRebelได้ เช่นกระบะRebel/ กระบะติดตั้งปืนกลและเฮลิคอปเตอร์ที่ยึดได้หลังจากปะทะ ทั้งนี้จะทำลายได้ต่อเมื่อนำเข้าไปในเขตพื้นที่ภายในสถานีตำรวจประจำเมืองเท่านั้น เช่น เมือง Athira Kavala
 19. 1.19 เจ้าหน้าที่มีสิทธิยับยั้งและปราบปามเหตุการต่างๆได้ถ้าจำเป็น
 20. 1.20 หากมีการเกิดข้อพิพาทระหว่างประชาชนด้วยกัน ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไกล่เกลี่ยหรือผู้ตัดสินความผิดให้กับประชาชนทั้งสองฝ่ายได้ โดยใช้วิจารณญานของตำรวจ และขอให้คำตัดสินของเจ้าหน้าที่เป็นที่สุดภายนอกเขต Safe Zone
 21. 1.21 เจ้าหน้าที่เวลาปฏิบัติงานต้องไปเป็นทีมจำนวน 2-3 คนเท่านั้น เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธทุกชนิดในการลาดตระเวรภายนอก Safe Zone- เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิเข้าไปในพื้นที่ เรเบล
 22. 1.22 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดักซุ่มในพื้นที่ยาเสพติดต่างๆทั้งหมด, แต่จะทำการออกตรวจตลอดเวลาหากพบเจอผู้ทำผิดกฎหมาย จะเข้าจับกุมทันที โดยใช้กระสุนจริง
 23. 1.23 **พื้นที่สีแดง** ทุกที่ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจได้ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา (ยศร้อยตรีขึ้นไปเท่านั้น)
 24. 1.24 **ในพื้นที่สีแดง** , Gang Hide Out , Drug Dealer , Turtle Dealer , เป็นพื้นที่ผิดกฏหมายเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ใช้กระสุนจริงได้ หากพบการปะทะของประชนสามารถวิสามัญได้ทันที่และไม่มีความผิด
 25. 1.25 ถ้าคนร้ายมีอาวุธสงครามหรือมีหมายจับ สามารถยิงด้วยอาวุธจริงได้ทันทีโดยไม่ต้องแสดงตัวทุกพื้นที่
 26. 1.26 การปะทะกรณียานพาหนะ Rebel ผู้ร่วมเดินทางจะถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด หากปะทะ จะนับว่าเป็น Rebel ร่วมด้วย*แม้จะไม่มีใบ rebel training ก็ตามทั้งนี้ หากวิ่งหนีเจ้าหน้าที่สามารถวิสามัญได้ทันที่*
 27. 1.27 หากพบรถผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องนำไปทำลายที่สถานีตำรวจที่อยู่ในเมืองเท่านั้น

***มาตรา ( 2 ) การสกัดกั้น , กักขังและยึดรถ Impounding Rule***

 1. 2.1 ตำรวจสามารถตรวจสอบและเก็บรถได้ หากไม่พบเห็นผู้ใช้งานรถคันนั้น เพื่อลดความล่าช้าของ Server
 2. 2.2 หากเป็นรถที่ใช้ก่ออาชญากรรมร้ายแรง และอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่และยึดรถมาทำลายได้เลย
 3. 2.3 หากเป็นรถ Rebel หรือรถผิดกฎหมาย ให้ทำการยึดและทำลายเท่านั้น

***มาตรา ( 3 ) การใช้ยานพาหนะและเรียกค่าไถ่***

 1. 3.1 รถยนต์
 2. -รถที่ใช้จะต้องเป็นรถตำรวจเท่านั้น
 3. -จอดรถภายในที่จอดและไม่ขวางการจราจร
 4. -รถยนต์ไม่หุ้มเกาะสามารถ เรียกร้องค่าไถ่ ได้ไม่เกิน 30% ของหน่วยงานนั้นๆ ตัวอย่างเช่น รถยนต์ 200,000+30% = 60,000
 5. -รถยนต์หุ้มเกาะสามารถ เรียกร้องค่าไถ่ ได้ไม่เกิน 40% ของหน่วยงานนั้นๆ ตัวอย่างเช่น รถยนต์ 200,000+40% = 80,000
 6. -รถยนต์ติดอาวุธนำไปใช้ในการสกัดรถขนทองเท่านั้นและห้ามยิงคนสามารถยิงล้อรถได้
 7. 3.2 เฮลิคอปเตอร์
 8. -ห้ามนำเฮลิคอปเตอร์ออกจนกว่าได้รับคำสั่งจากร้อยตรีขึ้นไป
 9. -ห้ามจอดภายในเมืองให้จอดในที่จอด ฮ.เท่านั้น
 10. -เฮลิคอปเตอร์ไม่หุ้มเกาะสามารถ เรียกร้องค่าไถ่ ได้ไม่เกิน 30% ของหน่วยงานนั้นๆ ตัวอย่างเช่น รถยนต์ 200,000+30% = 60,000
 11. -เฮลิคอปเตอร์หุ้มเกาะสามารถ เรียกร้องค่าไถ่ ได้ไม่เกิน 40% ของหน่วยงานนั้นๆ ตัวอย่างเช่น รถยนต์ 200,000+40% = 80,000

***มาตรา ( 4 ) กฏการปะทะเบื้องต้น***

 1. 4.1 เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิในการเป็นฝ่ายยิงก่อน ยกเว้นแต่ rebel ปืน rebel ยานพาหนะ rebel หรือถูกอีกฝ่ายยิงต่อสู้ ถึงแม้จะมีกระสุนลั่นออกมา แค่นัดเดียว ถือว่าจะทำการต่อสู้ สามารถวิสามัญได้ทันที
 2. 4.2 การขอตรวจค้นต้องมีการเปิดสัญญาณไซเรนหรือด้วยคำพูดก่อนเสมอ หากไม่เปิดหรือแจ้งเตือน ถือว่าเจ้าหน้าที่มีความบกพร่อง
 3. 4.3 หากเป็นรถหุ้มเกราะหรือรถฝ่ายกบฏ เจ้าหน้าที่จะพยายามทุกวิถีทางสกัดกั้น รวมถึงเปิดฉากยิงได้ก่อนกฏในการประกาศพื้นที่อันตราย (Curfew)เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ แล้วเจ้าหน้าที่ตายมากกว่า 3 คน จะขอประกาศพื้นที่อันตรายเพื่อให้ประชาชนทุกคนหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัย และเพื่อเคลียพื้นที่นั้นให้ปลอดภัยแก่พลเรือน โดยจ้าหน้าที่จะปฏิบัติการด้วยความรุนแรง และใช้กระสุนจริง หากพบผู้คนที่ไม่มีอาวุธให้แจ้งกับเจ้าตัวและให้ออกจากพื้นที่ ถ้าตักเตือนแล้วไม่ทำตามให้ถือเป็นการก่อกวน สามารถจับตัวหรือยิงขู่เพื่อให้หลบออกจากพื้นที่ หากเตือนแล้วไม่ฟังสามารถวิสามัญและอนุญาตให้ทำลายยานพาหนะนั้นได้ทันทีกฏในการนำยุทโธปกรณ์ทางทหารมาใช้งานถ้าจะสามารถเอายุทโธปกรณ์ต้องมีเจ้าหน้าที่ตายมากกว่า 3 คน และมีเจ้าหน้าปฏิบัติหน้าที่อยู่มากกว่า 4 คน[1ทีม] หรือได้รับอนุญาติจากทาง **ผู้บัญชาการตำรวจ** เท่านั้น!!

***มาตรา ( 5 ) การคุ้มกันผู้เล่นที่ทำมาหากินสุจริต (ผู้เล่นใหม่)***

 1. 5.1 เจ้าหน้าที่มีสิทธิใช้อาวุธทุกชนิดในคุ้มกันผู้เล่น
 2. 5.2 เจ้าหน้าที่จะต้องไปอย่างน้อย 2-3 คน และจะต้องได้รับคำสั่งจากยศร้อยตรีขึ้นไป

***มาตรา ( 6 ) พื้นที่ธนาคาร***

 1. 6.1 จะปล้นได้ก็ต่อเมื่อตำรวจ Online ครบ 6 คน delay 1 ช.ม
 2. 6.2 หากใครมาวนเวียนแถว ๆ ธนาคารจะถูกสั่งให้ออกจากพื้นที่ทันที หากขัดขืนวิสามัญทันที
 3. 6.3 หากพบเห็นคนมีอาวุธแถว ๆ ธนาคารวิสามันได้ทันที
 4. 6.4 หากเกิดการประทะห้ามออกจากที่ปลอดภัย ให้เรียกกำลังเสริมมาช่วย
 5. 6.5 เจ้าหน้าที่ทุกนายจะต้องมารวมพลทันทีหลังจากได้รับสัญญาณจากธนาคาร
 6. 6.6 หากเกิดการปล้นธนาคารเจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธและยานพาหนะทุกชนิดในการเข้าเคลียธนาคารเท่านั้น(ยกเว้นยานพาหนะติดอาวุธ)
 7. 6.7 ธนาคารคือภารกิจหลักและสำคัญที่สุดของตำรวจ ขอให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการป้องกันธนาคารกฎการบังคับบัญชา
 8. 6.8 การสั่งงาน ผู้บังคับบัญชาการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. 6.9 ยศสูงดูแลยศที่รองกว่า หากยศเท่ากันให้นับอายุงานเป็นหลัก
 10. 6.10 หากลูกทีมใดทำผิด หัวหน้าทีมเป็นคนรับผิดชอบ (ในกรณีแบ่งกลุ่ม)

***มาตรา ( 7 ) การตรวจค้นบ้านต้องสงสัย***

 1. 7.1 หากผู้เล่นมีความประพฤติผิดปกติคือ รวยผิดปกติ ก่อคดี ฆ่าประชาชนบ่อยครั้ง ตำรวจสามรถเข้าตรวจสอบได้
 2. 7.2 ตำรวจอย่างน้อย 4 นายในการตรวจค้น และต้องมีชั้นสัญญาบัตรอย่างน้อย 1นายในการเข้าตรวจ
 3. 7.3 เมื่อเจอของผิดกฎหมายให้ทำลายกล่องทิ้ง ห้ามเก็บของผิดกฎหมายเด็ดขาด
 4. 7.4 ล็อคบ้านก่อนออก***ทุกครั้ง***

***มาตรา ( 8 ) กฎการจับตัวประกันเรียกค่าไถ่***

 1. 8.1 ตัวประกัน 1 คนสามารถเรียกค่าไถ่ได้ไม่เกิน 3 แสน ไม่ว่าประชาชนหรือตำรวจ
 2. 8.2 การเรียกค่าไถ่ต้องไม่ใช่พวกหรือแก๊งเดียวกัน ทางแอดมินจับได้หรือสืบรู้ภายหลังโดนแบนทันที
 3. 8.3 การเรียกค่าไถ่ระหว่างแก๊งค์ ตำรวจไม่มีสิทธิเข้าช่วยเหลือนอกจากจะได้รับการติดต่อให้เข้าช่วย
 4. 8.4 ค่าไถ่จะต้องถือเงินไปเท่านั้น ไม่มีการโอนผ่านตู้ ATM ก่อน
 5. 8.5 ถ้าตำรวจโดนจับเป็นตัวประกันให้ผู้ที่จับติดต่อเรียกค่าไถ่ใน TS เท่านั้น
 6. 8.6 การจับตัวประกันต้องมีตำรวจ 3 คนขึ้นไป
 7. 8.7 ไม่สามารถการจับตัวประกันคนเดิมได้นอกจากเซิฟรี
 8. 8.8 การวางแผนเข้าช่วยตัวประกันสามารถทำได้แต่ตัวประกันต้องห้ามเสียชีวิต หากตัวประกันเสียชีวิตโดยตำรวจได้รับค่าไถ่เป็น 2 เท่า
 9. 8.9 ห้ามนำผู้เล่นที่อยู่ในเซฟโซนไปเป็นตัวประกันโดยเด็ดขาด จับตัวประกันต้องอยู่นอกเซฟโซนเท่านั้น
 10. 8.10 เวลาในการจับตัวประกันเรียกค่าไถ่ ไม่มีใครเข้าช่วยเหลือตัวประกัน ภายใน30นาที ติดต่อ ผบ.ตร หรือ แอดมิน ที่ TS ทันที
 11. 8.11 เมื่อได้รับเงินแล้ว คุณต้องเตรียมการวางแผน เอาตัวรอด ห้าม abot ออกโดย*เด็ดขาด*
 12. **** ข้อปฎิบัติต่อพวกที่ โดนประกาศว่าเป็นกบฎต่อรัฐโดยสมบูรณ์ ***ผู้เล่นที่และกลุ่มแก๊งที่ถูกประกาศว่า เป็นกบฎต่อรัฐโดยสมบูรณ์ นั้น จะไม่ได้รับสิทธ์คุ้มครองตามกฎของผู้เล่นปกติ หากพบเห็นไม่ว่าจะเป็นใน เซฟโซน หรือพื้นที่ใดๆก็ตาม จนท สามารถทำการจับกุม หรือวิสามัญได้ทันที ตามดุลยพินิจของการปฎิงาน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ เพราะกลุ่มหรือผู้ถูกประกาศว่าเป็นกบฎต่อรัฐโดยสมบูรณ์นั้น ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เจตนา จงใจ และมีการร้องเรียน รวมถึงพบเห็นวิธีการเล่นที่ส่อไปทางก่อกวน ป่วน ผู้เล่น มิให้สามารถเล่นได้ตามปกติสุข จึงสมควรให้กลุ่มดังกล่าวได้รับโทษ จนกว่า จะเห็นสมควรว่าประพฤติตน กลับใจมารับใช้ช่วยเหลือสังคมใหม่ ทาง หน่วยงานรัฐจะทำการยกเลิกการประกาศดังกล่าวให้ แต่หากพบเห็นว่า ผู้เล่นที่โดนประกาศเป็นกบฎนั้น เปลี่ยนชื่อ ตัวละคร หรือ เปลี่ยนชื่อแก๊ง หรือออกจากแก๊งดังกล่าว ให้ถือมีความผิดฐาน เจตนาหลบหลีกกฎบยทลงโทษดังกล่าว ดังนั้นจะทำการลงโทษห้ามเล่น หรือ แบน ตามสมควรต่อไป ดังนั้นหากไม่อยากเป็นหนี่งใน กบฎ ดังกล่าว**รบกวน ผู้เล่น เล่นอย่างมีสติ หลีกเลี่ยงการป่วน หรือการทำให้ผู้เล่นอื่นเดือดร้อนเกินจำเป็น**

***มาตรา ( 9 ) การเปรียบเทียบปรับทั่วไป***

 1. 9.1 ความผิดและค่าปรับคดีทั่วๆไป
 2. 9.1.1 ประชาชนแจ้งความเท็จ(call police) ปรับ 50,000.-
 3. 9.1.2 แต่งตัวอนาจาร(ชุดชั้นใน) ปรับ 50,000.-
 4. 9.1.3 จงใจวิ่งไปให้รถชน ปรับ 50,000.-
 5. 9.1.4 เสพสิ่งเสพติดในเซฟโซน ปรับ 100,000.- / ครั้ง
 6. 9.1.5 พูดจาก่อกวนทำให้ผู้อื่นรำคาญ
 7. ครั้งที่ 1 ตักเตือน
 8. ครั้งที่ 2 ปรับ 200,000.-
 9. ครั้งที่ 3 ปรับ 500,000.-
 10. ครั้งที่ 4 เข้าคุก 15 นาที
 11. 9.1.6 ลักพาตัว ปรับ 300,000.- หรือจำคุก 15 นาที
 12. 9.1.7 ผู้เล่นที่เป็นผู้หญิงเป็นสิ่งที่หายาก ห้ามทำการพูดจาลามกอนาจารและไม่ให้เกียรติ ปรับ 3,000,000.-
 13. 9.1.8 ฆ่าคนตาย ส่งเข้าคุกเท่านั้น 15 นาที
 14. 9.2 ความผิดและค่าปรับคดีเกี่ยวกับยานพาหนะ
 15. ** คดีที่เกียวข้องกับรถยนต์**
 16. 9.2.1 ขับรถโดยไม่เปิดไฟในเวลากลางคืนปรับ 10,000.-
 17. 9.2.2 ขับรถผิดเลน ปรับ 30,000.-
 18. 9.2.3 ขับ โกคาร์ท ไม่สวมชุด ปรับ 50,000.-
 19. 9.2.4 ขับรถ Rebel โดยไม่มีใบ rebel ยึดรถ และปรับ 100,000.- /คัน
 20. 9.2.5 ขับรถผู้อื่น ปรับ 50,000.-
 21. 9.2.6 ในเขต SafeZone หรือในเขตเมือง ห้ามเกิน 70 Km/h ฝ่าฝืนปรับ 50,000.-
 22. 9.2.7 ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ ปรับ 50,000.-
 23. 9.2.8 ขึ้นรถเจ้าหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ 10,000.-
 24. 9.2.9 จงใจวิ่งไปให้รถชน ปรับ 50,000.-
 25. ** คดีเกี่ยวข้องกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์**
 26. 9.2.10 จอดเฮลิคอปเตอร์ในที่ห้ามจอด ปรับ 50,000.-
 27. 9.2.11 ขับโดยไม่มีใบอนุญาต ปรับ 50,000.-
 28. 9.2.12 ขับก่อกวนภายในเซฟโซน ปรับ 50,000.-
 29. 9.2.13 ขับเฮลิอปเตอร์ Rebel ปรับ 10,000.-
 30. 9.3 ความผิดและค่าปรับคดีเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ต้องห้าม
 31. 9.3.1 ห้ามเข้าใกล้เขตผิดกฎหมาย 300 เมตร ปรับ 50,000.-
 32. 9.3.2 ห้ามเข้าใกล้เขตสถานีตำรวจ ปรับ 50,000.-
 33. 9.3.3 ห้ามเข้าใกล้เขตธนาคาร ปรับ 300,000.-
 34. 9.4 ความผิดและค่าปรับคดีเกี่ยวกับความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างสาธารณะ
 35. 9.4.1 ทำความเสียหายต่อถนนและทางจราจร ปรับ 50,000.-
 36. 9.4.2 ทำความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ปรับ 50,000.-
 37. 9.4.3 งัดบ้านในเซฟโซน ปรับ 300,000.- หรือ เข้าคุก 15 นาที
 38. 9.5 ความผิดและค่าปรับคดีเกี่ยวกับอาวุธต่างๆ
 39. 9.5.1 พกพาอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาต(Fire Arm) ปรับ 100,000.-
 40. 9.5.2 พกพาอาวุธในที่สาธารณะ(Safe Zone) ปรับ 100,000.-
 41. 9.5.3 ยิงอาวุธปืนในที่สาธารณะ(Safe Zone) ปรับ 200,000.-
 42. 9.6 ความผิดและค่าปรับคดีเกี่ยวกับอุปกรณ์ Rebel และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
 43. 9.6.1 พกพาใบ Rebel เข้าคุก 15 นาที มอบตัวเหลือ 10 นาที
 44. 9.6.2 พกพาอาวุธ Rebel เข้าคุก 15 นาที
 45. 9.6.3 สวมใส่ชุด,หมวก, หรืออุปกรณ์ Rebel อย่างใดอย่างหนึ่ง ปรับ 50,000.- / ชิ้น
 46. 9.6.4 ขับรถ Rebel ในเขตเซฟโซน ปรับ 100,000.- (ถ้าแม้จะใส่ชุดถูกกฎหมายก็ถือว่าผิด)
 47. 9.6.5 ขับเฮลิคอปเตอร์ Rebel ปรับ 300,000.-
 48. 9.6.6 Zip tire ,lock pick, ยึดและปรับ 50,000.- / ชิ้น
 49. 9.6.7 สิ่งของผิดกฎหมายหรือมาจากnpc สีแดง ปรับ 50,000.- / ชิ้น
 50. 9.6.8 ยาเสพติด ทุกชนิด 100,000.-

***มาตรา ( 10 ) กฎจราจร***

 1. 10.1 ขับเลนขวาเท่านั้น ฝ่าฝืน ปรับ 50,000.-
 2. 10.2 ในเขต SafeZone หรือในเขตเมือง ห้ามเกิน 70 Km/h ฝ่าฝืนปรับ 50,000.-
 3. 10.3 ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ ปรับ 50,000.-
 4. 10.4 ไม่เปิดไฟในยามวิกาล ปรับ 50,000.-
 5. 10.5 ขับรถก่อกวนผู้อื่นหรือขัดขวางการเล่นผู้อื่น โทษคือ จำคุกสถานเดียว
 6. 10.6 ขับรถชนคนตาย และไม่มีใบขับขี่ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่กรณี หรือจำคุก
 7. 10.7 ขับรถถนนทั่วไปไม่เกิน 180 km/h [เกินปรับ 50,000.-]
 8. 10.8 เส้นทางอื่นๆ ไม่เกิน 240 km/h [ฝ่าฝืนปรับ 50,000.-]
 9. 10.9 ห้ามใช้ยานพาหนะในการก่อโจรกรรมฝ่าฝืนโทษคือ ปรับ 50,000.-
 10. 10.10 ห้ามคาบอม หรือ ก่อกวนในเซฟโซน
 11. **** การจำคุก กฏการจราจร และ การเสียค่าปรับ (มีทั้งการจำคุก และ ทำงานเพื่อลดโทษ)ค่าปรับ****ถ้าทำผิดกฎจราจรและถูกเรียกโปรดอย่าขับหนี หากหลบหนีมีข้อหาคือหลบหนีตามกฎหมายรัฐพูดให้เข้าใจคือ โทษคูณสอง

***มาตรา (11) กฎการตรวจค้นบ้าน****

 1. เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยได้ก็ต่อเมื่อ รอง.ผบ หรือ ผบ.ตร.ประกาศจะทำการตรวจค้นบ้านหรือผู้ต้องหาหลบหนีเข้าไปในบ้านและล็อคประตูไม่ยอมออกมา หรือเห็นผู้ครอบครองสิ่งผิดกฏหมายอยู่ในบ้าน ให้เจ้าหน้าที่ทำการเข้าล้อมบ้านและตามขั้นตอนดังนี้
 2. 11.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเช็คชื่อเจ้าของบ้านก่อนว่าตรงกับผู้ต้องหาที่จะจับหรือไม่
 3. 11.2 แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่า ถ้าไม่ยอมออกมาจากบ้าน ทางตำรวจจำเป็นจะต้องทำการงัดเข้าไป และหากตรวจพบสิ่งใดผิดกฏหมาย ตำรวจจะทำการยึดหรือทำลายทิ้งทันที อาทิเช่น สิ่งเสพย์ติด อาวุธหรือชุดReble
 4. 11.3 ให้เวลาผู้ต้องหาตัดสินใจ1-2นาที หากยังไม่ปฏิบัติตามให้เจ้าหน้าที่ทำการงัดบ้านและทำการจับกุมได้ทันที หากเป็นในเซฟโซนให้จับกุมด้วยปืนTazer
 5. 11.4 ผู้ที่อยู่ในบ้านร่วมกันให้ จับล็อคตัวไว้แล้วทำการสอบสวนก่อนว่าจงใจกระทำผิดร่วมกันหรือไม่ หากไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่ได้ครอบครองสิ่งผิดกฏหมายให้ปล่อยตัวไป
 6. 11.5 จาก ข้อ1ถ้าชื่อเจ้าของบ้านกับผู้ต้องหา(ที่จับได้แล้ว)ชื่อไม่ตรงกันห้ามทำการ ยึดหรือทำลายสิ่งใดๆในบ้านเด็ดขาด ให้ถ่ายรูปชื่อเจ้าของบ้านกับชื่อผู้ต้องหาแล้วส่งให้แอดมินตรวจสอบต่อไป
 7. 11.6 จากข้อ2 หากผู้ต้องหาบอกว่าจะยอมออกมามอบตัวแต่โดยดี ห้ามตำรวจทำการงัดบ้านและทำการยึดหรือทำลายสิ่งต่างๆในบ้านเด็ดขาด

***มาตรา (12) กฎการปล้นปั้ม***

 1. 12.1 จะปล้นได้ก็ต่อเมื่อตำรวจ Online ครบ 3 คน delay 10 นาที
 2. 12.2 เมื่อสัญญาณของปั้มขึ้นต้องไปตรวจสอบทันที
 3. 12.3 สามารถจับเป็นหรือวิสามัญได้ทันที (ไม่มีความผิด) ห้ามใช้ tazer นอกเซฟโซน

***มาตรา ( 13 ) สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควรพึงปฏิบัติ***

 1. 13.1 เมื่อเข้าเกมส์ต้องเข้า TS ก่อนทุกครั้ง ห้ามปิดไมค์นอกจากมีธุระ และต้อง**แจ้งผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง**
 2. 13.2 ตำรวจทุกคน ต้องเชื่อฟังคำสั่งของ**ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด**
 3. 13.3 ห้ามตำรวจทำงานอย่างอื่นทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
 4. 13.4 ห้ามแจกจ่ายอาวุธหรืออุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ให้ Civilian โดยเด็ดขาด ถ้าหากมีอุปการหลุดออกและมีคนเก็บได้แนะนำส่งคืน หรือเรียกร้อง ค่าอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ ได้ไม่เกิน x2 ของค่าอุปกรณ์นั้นๆ
 5. 13.5 แจ้ง Civilian ทุกครั้งก่อนขอตรวจค้น
 6. 13.6 ห้ามยิงคนที่ไม่มีอาวุธโดยเด็ดขาด
 7. 13.7 ต้องมีเจ้าหน้าที่2-3คน ขึ้นไป(เท่านั้น) จึงจะสามารถไปคุ้มกันผู้เล่นหรือออกออกลาตเวรได้และจะต้องได้รับคำสั่งจาก**ยศร้อยตรีขึ้นไป**
 8. 13.8 เมื่อประชาชนร้องขอความช่วยเหลือ กรุณาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
 9. 13.9 เมื่อเจ้าหน้าที่ทำผิดพลาดหลายครั้งจะมีการลงโทษทางวินัยจากผู้บังคับบัญชา และอาจจะส่งผลต่อการถูกปลดได้
 10. 13.10 ไม่เข้ามาเป็นตำรวจเพื่อเป็น Spy หรืออำนวยความสะดวกให้กับพวกของท่าน พบเห็น แบนถาวร ทันที
 11. 13.11 ควรมีจรรยาบรรณสูงเเละซื่อสัตย์ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 12. 13.12 มีการประสานงานระหว่างการปฏิบัติงานกันตลอดเวลา
 13. 13.13 ตำรวจต้องตอบสนองต่อการร้องขอ(call police) ของประชาชนทุกคน **ยกเว้นผู้ก่อการร้าย**
 14. 13.14 ห้ามสูญหาย/ไม่เข้าเล่นในเซิฟเวอร์ เป็นเวลาเกินกว่า 3 วัน ถ้ามีธุระให้เขียนใบลาด้วยเหตุผลที่เป็นความจริง
 15. 13.15 หากเจ้าหน้าที่สูญหายหรือไม่ทำการเข้า Sever เกิน 3 วัน จะทำการปลดออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ทันที
 16. 13.16 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถคิดค่าปรับในคดีของประชาชนเกินกำหนดหากพบเห็นจะทำการตักเตือน หรือ ปลดออกจากเจ้าหน้าที่
 17. 13.17 เจ้าหน้าที่ ควรเปิดไมค์ และลำโพงไว้ตลอดเวลา ทั้งในเกมส์หรือ TeamSpeak เมื่ออยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ หากไม่เห็นออนอยู่ในห้อง TeamSpeak แอดมินสามารถเตะตำรวจออกจากเกมส์ได้ทันที

**** บทลงโทษ POLICE ( M.F.P.D ) ****

 1. ครั้งที่ 1 ตักเตือน + ลดยศ (แล้วแต่กรณี)
 2. ครั้งที่ 2 ใบเหลือง 1 ใบ
 3. ครั้งที่ 3 ปลดออกจากการเป็นตำรวจ
 4. **** การที่จะโดนลงโทษ ****
 5. หากตำรวจคนใดโดนประชาชนประกาศความผิดผ่านทางเฟสบุคกลุ่ม ให้ใช้บทลงโทษเมื่อตัดสินความผิดเสร็จแล้ว จะทำการประกาศความผิดและบทลงโทษในเฟสบุคกลุ่ม Bangkok Arma3 Altis Life Thailand เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบนายตำรวจดังกล่าวได้
 6. Admin My Friend Arma 3 Altis Life Thailand RolePlay